We leggen in Nederland jaarlijks meer dan 15 miljard kilometer af per fiets. Hetzelfde aantal kilometers per auto leidt jaarlijks tot circa 2,3 megaton CO2, circa 3,1 kiloton NOx en circa 150 ton fijnstof. Een flinke besparing dus én een mooie bijdrage aan het terugdringen van het klimaatprobleem.

Als je meer korte ritten met de fiets aflegt in plaats van met de auto, zullen er minder files ontstaan en verbetert de luchtkwaliteit aanzienlijk. Hoewel we al een derde van onze ritten onder de 7,5 kilometer met de fiets doen, is daar dus nog genoeg ruimte voor verbetering. Draag ook bij aan een schone en gezonde lucht en pak eens wat vaker de fiets!

Verbeterde fietsroutes

Als we met z’n allen meer gaan fietsen, vraagt dat om andere, betere infrastructuur. Daarom heeft Cleantech Regio al diverse fietsroutes verbeterd.