Cleantech Regio heeft in februari en maart de schetsontwerpen van deze fietsroutes tussen Apeldoorn, Vaassen en Epe gepresenteerd. Tijdens twee inloopbijeenkomsten begin maart zijn de meningen en reacties verzameld van inwoners over de twee mogelijke routes die op tafel liggen. Tijdens de bijeenkomst en ook vanuit huis hebben mensen via een ‘Denkmee-kaart’ hun reactie achtergelaten. Er zijn ook reacties ingestuurd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en via de gemeenten. We hebben ruim 400 reacties ontvangen In dit bericht zetten we de meest gegeven reacties voor u op een rij.

Bedankt!
In de eerste plaats bedankt de projectgroep iedereen die aandachtspunten heeft meegegeven. Dit helpt om de fietsroute goed te ontwerpen en de kenmerken van de twee varianten goed in beeld te krijgen.

De gemeenten Epe en Apeldoorn werken samen met de provincie Gelderland en andere gemeenten in de Cleantech regio aan het verbeteren van het fietsnetwerk in deze regio. Dit geldt ook voor de fietsverbinding tussen Apeldoorn en Epe, met daartussen de dorpen Wenum-Wiesel, Vaassen en Emst. Deze route is één van de drukste routes van de provincie Gelderland. In samenwerking met allerlei partijen zijn twee routes tot schetsontwerpen uitgewerkt: de fietsroute langs het historische treinbaanpad (we noemen dit de Baronnenroute) en een fietsroute in de omgeving van het kanaal (we noemen dit de Veluweflankroute).

Volledig verslag in juni bekend
Door het grote aantal reacties en de werksituatie rondom het coronavirus, duurt de verwerking langer dan verwacht. Wat wel gelukt is, is een lijst op te stellen met reacties die meest gegeven zijn. Deze reacties bestaan uit vragen, meningen of een voorstel. Hieronder leest u deze reacties. De antwoorden op de meest gestelde vragen of voorstellen vindt u hieronder. Het verslag van inspraak, met daarin alle reacties, verwacht Cleantech Regio uiterlijk eerste helft van juni, op deze website te plaatsen.

De meest gestelde vragen, meningen of voorstellen

 • We maken zorgen over verkeersveiligheid. Huidige kruispunten worden al als onveilig ervaren. Dit gevoel wordt sterker als fietsers voorrang krijgen. Hoe worden kruispunten aangepast, zodat ze veilig zijn en de fietser voorrang krijgt? (43 reacties)
  We willen inderdaad de veiligheid op de kruispunten verbeteren en bekijken hoe fietsers hier voorrang kunnen krijgen. Het is nu nog niet duidelijk hoe de kruisingen worden aangepast. Dat gaan we de komende tijd uitwerken. De digitale kaart geeft een overzicht van plekken waar onveiligheid wordt ervaren. We bekijken hoe fietsers en kruisend verkeer elkaar goed kunnen zien en hoe de kruisingen zelf ook beter kunnen opvallen. Als het nodig is, kunnen er ook snelheidsbeperkingen maatregelen worden overwogen voor het kruisende verkeer.

 • Kan er een andere route worden gevolgd? (32 reacties)
  Nee, de routes die de komende tijd worden uitgewerkt, liggen vast. Wel vindt er na de uitwerking van de ontwerpen een afweging plaats van voor- en nadelen. Op basis van deze afweging wordt besloten of en waar de F50 wordt aangelegd.

  Veel van de reacties gaan over het doortrekken van het fietspad in Epe. Er wordt gevraagd of de fietsroute niet beter over de Europalaan, Zuukerweg of Leenhofweg-de Meent kan gaan. Als we het fietspad doortrekken, wordt een rechtstreeks en veilig fietspad aangelegd naar het bedrijvenpark Kweekweg, en ook naar het centrum of andere wijken van Epe. De route via de Meent is voor de bestemming ‘centrum’ te ver om. Doordat de fietsroute vrij ligt van de woonstraten, worden fietsers niet onnodig geconfronteerd met autoverkeer en uitritten.

 • Fietsers komen uit op de Kweekweg in Epe. Hoe wordt de veiligheid daar verbeterd? (23 reacties)
  Met 23 reacties is het aandachtspunt ‘verkeersveiligheid’ op dit punt goed meegegeven. We weten nog niet precies hoe wij de aansluiting op de Kweekweg precies gaan vormgeven. Uitgangspunt is dat de fietsers veilig de Kweekweg op kunnen rijden en de route vervolgen.

 • Kan er veilig gefietst worden op een weg waar ook ander verkeer gebruik van maakt? (21 reacties)
  Binnen de bebouwde kom is er al veel ervaring met fietsstraten. Deze zijn veilig zolang er beperkt gemotoriseerd verkeer gebruik van maakt. Ook bij de F50 passen we alleen fietsstraten toe, wanneer er beperkt autoverkeer is. Cleantech Regio neemt deel aan een landelijk onderzoek naar fietsstraten buiten de bebouwde kom. Dit onderzoek richt zich, onder andere, hoe fietsers en landbouw- en vrachtverkeer samen gelijktijdig gebruik maken van een weg. We verwachten dat dit onderzoek op tijd klaar is om die kennis mee te nemen in het ontwerp en de routekeuze.

 • Wij maken ons zorgen over de effecten op de natuur. Hoe wordt de route ingepast met respect voor flora en fauna? (20 reacties)
  Cleantech Regio heeft een ecoloog naar de routes laten kijken. Hier is een rapport van gemaakt. Er zijn aandachtspunten meegegeven voor het ontwerp. De fietsroute wordt ‘natuurinclusief’ ontworpen. In het projectteam zitten ook deskundigen op het gebied van landschap en natuur in. Zodra het ontwerp klaar is, zullen de betrokken ecologen deze toetsen. Ook bij de daarna volgende vergunningverlening wordt met veel aandacht gekeken of er goed met de natuur rekening wordt gehouden. Natuurwaarden die mogelijke verloren gaan worden minimaal volgens de geldende wet- en regelgeving gecompenseerd

 • Veel fietsers gaan naar het westen van Apeldoorn. Het is niet duidelijk waarom de Veluweflankroute wordt onderzocht. (17 reacties)
  De gemeenteraad van Apeldoorn heeft het college van gemeente Apeldoorn (en dus ook het projectteam) verzocht om een tweede fietsroute uit te werken die beter aansluit op de nieuwe fietsverbinding langs het Apeldoorns Kanaal richting het centrum. Dit is de Veluweflankroute geworden. Afhankelijk van de inrichting kunnen fietsers de Veluweflankroute gaan gebruiken om het centrum en andere wijken te bereiken. Dit kunnen ook fietsers zijn die nu gebruik maken van de Baronnenroute (langs het Treinbaanpad). Alleen met een gedetailleerd ontwerp komen de specifieke kenmerken van beide routes naar voren. Daarna volgt een brede afweging, waarin het ‘gebruik’ ook een belangrijke factor is. Tot slot volgt wordt het besluit of er een verbeterde fietsroute komt, en zo ja, via welke route de F50 wordt gerealiseerd.

 • Het geld kan beter ergens anders aan besteed worden. (16 reacties)
  Fietsinfrastructuur lijkt duur, maar in vergelijking met ‘auto-infrastructuur’ zijn de kosten beperkt. De samenleving wordt steeds meer gevraagd om beter met het milieu om te gaan en ook om meer te bewegen voor onze volksgezondheid Daarvoor kunnen, en moeten, we anders reizen en zien we een ontwikkeling dat er steeds vaker bewust kiezen voor de fiets als vervoersmiddel. Ook de fietsverbinding tussen Apeldoorn en Epe, laat een groei zien in het aantal fietsers op de weg. Er wordt gebruik gemaakt van meer verschillende type fietsen, zoals e-bikes, een bakfiets of fiets met een kratje en af en toe een speedpedelec. Om al deze fietsers veilig en comfortabel op de bestemming te laten aankomen, zijn verbeteringen gewenst. Investeringen in fietsinfrastructuur kennen zonder uitzondering een positief rendement: naast de effecten op de verduurzaming van mobiliteit, spelen hier bijvoorbeeld ook gezondheidswinsten.

 • Het landschap is bijzonder. Hoe wordt hiermee verantwoord omgegaan? (16 reacties)
  Er is een landschapsvisie opgesteld, waarin de kwaliteiten en de kansen staan beschreven van de routes en de aangrenzende gebieden. Deze visie is in het rapport te vinden. We willen de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten bewaren en, waar mogelijk, de aanwezige gebiedskarakteristieken verder versterken. De opgave is hierdoor breder dan alleen het realiseren van de fietsinfrastructuur. We werken bijvoorbeeld samen met andere projecten die in het gebied spelen om het landschap te versterken (bijvoorbeeld langs de beken). Ook werken wij met cultuurhistorici om het rijke verleden van het gebied meer te laten zien.

 • De route tast mijn woongenot aan. (12 reacties)
  We willen dat het voor iedereen prettig en veilig wonen is in een mooie omgeving. De afgelopen periode hebben wij aandachtspunten bij inwoners in de omgeving van de fietsroutes opgehaald om uiteindelijk een ontwerp te maken van een veilige fietsroute, waar het ook prettig is om er langs te wonen. Ook in de komende ontwerpfasen willen wij met aanwonenden spreken om de ontwerpen zo goed mogelijk op alle wensen te laten aansluiten. Veranderingen zijn vaak lastig voor te stellen. Wellicht speelt er een schrikbeeld van de fietsroute. We proberen daarom de ontwerpen zoveel mogelijk te visualiseren, zodat u precies weet hoe de fietsroute er eventueel straks uit kan komen te zien.

 • Is een route langs het Apeldoorns Kanaal niet veel beter? (12 reacties)
  Er is een gebruiksverkenning uitgevoerd van drie fietsroutes: de ‘Dorpenroute’ (Zwolseweg-Eperweg), de Baronnenroute (het oude spoortracé) en een route langs het Apeldoorns kanaal. De uitkomsten zijn te lezen in de rapportages 'verkenning Baronnenroute' en 'verkenning Veluweflankroute'. Noordelijk van de Stadhoudersmolenweg wordt er beperkt gefietst langs het Apeldoorns Kanaal. Het kanaal ligt daar op afstand van bijvoorbeeld Vaassen, Emst of Epe. In de toekomst wordt de toename van het fietsverkeer vooral verwacht tussen de dorpen onderling en naar Apeldoorn. Het doel van het project is het bestaande fietsverkeer dat nu al jaarlijks groeit beter te faciliteren (zonder dat maatregelen zijn getroffen). De kwaliteitsverbetering kan een extra effect hebben op de groei.

 • De route wordt gebruikt om honden uit te laten. Kan dit nog veilig plaatsvinden? (12 reacties)
  Op veel plaatsen wordt de fietsroute niet alleen gebruikt door fietsers. Wij gaan de komende tijd goed kijken naar waar dat medegebruik speelt. De locaties die u ons heeft meegegeven via de ‘Denkmee-kaart’ zijn een belangrijke informatiebron. Wij willen het medegebruik op een veilige wijze faciliteren. Daarvoor is het belangrijk om te weten wanneer het medegebruik speelt. Het is altijd mogelijk om te wandelen over het fietspad. Mocht het zo zijn dat het medegebruik erg intensief is, wordt gekeken of er bijvoorbeeld een voetpad of alternatieve wandelroute kan worden aangelegd.