De gemeenteraad van Apeldoorn stemde op 24 februari in met het voorstel van het college om het huidige fietspad richting Epe op een sobere manier te verbeteren. Hiermee is de aanleg van een vlot en veilige fietsroute tussen de beide gemeenten voorlopig van de baan.

Het Apeldoornse college van burgemeester en wethouders koos er in december 2021 voor om de keus of deze F50 wel of niet wordt aangelegd aan de gemeenteraad te laten. De gemeenteraad sprak er in januari over en bleek veel kritische kanttekeningen te hebben, met name over de impact op het landschap en de kosten. Wethouder Willems besprak deze punten daarna met de provincie en de gemeente Epe. Uitkomst van beide besprekingen is dus om de ambitie om de F50 te realiseren los te laten en voor een sobere verbetering van het huidige fietspad te gaan.

Het college van de gemeente Epe kiest wel voor aanleg van de F50 op haar grondgebied. De raad van de gemeente Epe stemde hiermee op 17 februari in. 

Zie voor meer informatie de site van de gemeente Apeldoorn en de site van de gemeente Epe.