Op 25 oktober, 3 en 4 november organiseerde de Cleantech Regio in samenwerking met de gemeenten Epe en Apeldoorn  drie informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten over de vlotte en veilige fietsroute F50 Apeldoorn-Epe vonden plaats in Wenum-Wiesel, Epe en Vaassen. Bijna 200 bezoekers waren aanwezig op de drie informatieavonden. 
 
Op Apeldoorns grondgebied zijn er in het Voorlopig Ontwerp (VO) twee varianten voor het fietspad. Over de oude spoorbaan (Baronnenroute) of, meer oostelijk daarvan, een gedeeltelijk nieuw tracé (Veluweflankroute). Op de avond in Wenum-Wiesel werd gevraagd waarom de route langs het Apeldoorns Kanaal is afgevallen. Een van de redenen is dat die route te ver van Vaassen en Epe af ligt om interessant te zijn voor fietsend woon-werk verkeer. De verwachting is dat de twee andere varianten meer fietsers zullen trekken dan de Kanaalroute. Zie voor meer informatie de samenvatting van het Rapport verkeer Apeldoorn Epe.
 

Epe en Vaassen

Op verzoek van bewoners van onder andere de Europalaan is een extra derde variant onderzocht binnen de bebouwde kom van Epe. In het Eper gemeentehuis gingen de gesprekken voornamelijk over die drie varianten. Naast de route door de achtertuinen is gekeken naar het inrichten van de Europalaan als fietsstraat of verlegging van het fietspad verder naar het oosten. De afgelopen maanden zijn veel omwonenden van de fietsroute persoonlijk door de projectgroep bezocht. Op verzoek van bewoners van de Pal gaat de projectgroep van gemeente Epe binnenkort ook daar ter plaatse polshoogte nemen. In Vaassen zijn geen specifieke zaken aan de orde gekomen. 
 

Besluit door de gemeenteraden

De komende maanden buigt de stuurgroep van de fietsroute zich over het Voorlopig Ontwerp. De stuurgroep bestaat uit gedeputeerde Christianne van der Wal van provincie Gelderland, wethouder Erik Visser van gemeente Epe en wethouder Wim Willems van gemeente Apeldoorn. Zij geven een advies aan de colleges van gemeenten Apeldoorn en Epe. De beide colleges geven op grond daarvan een advies aan de beide gemeenteraden: wel of niet doorgaan met verdere uitwerking. Na dat besluit buigen de gemeenteraden zich ook over welk tracé het fietspad volgt: de routekeuze. Dat besluit wordt in januari 2022 verwacht. Bij groen licht gaan de gemeenten werken aan een Definitief Ontwerp (DO) voor de fietsroute. Dat betekent dat op zijn vroegst in 2024 gestart kan worden met de aanleg.
 

Inspraak

Bij de documenten die de stuurgroep, colleges en raadsleden ontvangen, zitten twee inspraaknotities. Hierin staan alle reacties die omwonenden de laatste jaren hebben gegeven. Hierdoor zijn college en de raad volledig op de hoogte van alle meningen en zorgen over de geplande fietsroute. Het was tot en met zondag 7 november 2021 mogelijk een inspraakreactie te geven. Deze reacties worden nog toegevoegd aan de inspraaknotities.
 

Informatie

Heeft u de inspraakavond gemist, maar wilt u graag op de hoogte zijn van de plannen? Zie dan de projectpagina van de fietsroute. Hier vindt u onder andere de inspraaknotities, de ontwerptekeningen en de presentatie (op film) die op de informatieavonden is gegeven.