Feiten & cijfers

VanDeventerweg in Deventer
TotOostzeestraat in Zutphen
Fietsafstand voor11,7 km
Fietsafstand na10,3 km

Bekijk op de kaart

Bekijk de ontwerpen op de kaart


De F348 is een fietsverbinding tussen Deventer en Zutphen. De dorpen Epse, Gorssel en Eefde haken we bij die route aan, omdat daar veel mensen wonen die naar Deventer en Zutphen reizen. 

Ook stimuleren we het gebruik van de fiets naar bedrijventerreinen en werken we aan een veilige route voor scholieren. Dagelijks passeren er nu al 430 fietsers het telpunt op de brug over het Twentekanaal (Zutphen) en tellen we gemiddeld 1470 fietsers die Deventer via de F348 binnenrijden.

Er wordt gewerkt aan de ontwerpen van drie routevarianten. We houden rekening met andere projecten, zoals de verbreding van de A1 en het bedrijventerrein Deventer.

Wat zijn de verbeteringen?

WeLigging F348 Deventer Zutphen onderzoeken 3 routevarianten. De eerste volgt het huidige fietspad langs de N348 en gaat via de rondweg Eefde naar bedrijventerrein De Mars (rood en geel). Een tweede mogelijkheid is een landelijke route die vanaf Epse westelijk blijft van de N348 (blauw en groen). Een derde variant is een combinatie van de twee alternatieven en volgt noordelijk de N348 tot de de Hoofdstraat(-Zuid) in Gorssel, zuidelijker leidt de route door het landelijk gebied (rood, paars en groen).

We onderzoeken of we de fietsroute aan kunnen passen om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Op plekken waar de fietsroute naar de andere kant van de N348 gaat, kan een brug of tunnel worden aangelegd. Als fietser krijg je voorrang op de zijwegen. Vanwege de grotere snelheidsverschillen tussen fietsers en bijvoorbeeld e-bikes en speed pedelecs, maken we de fietsroute breder, zodat passeren gemakkelijker en veiliger gaat. 

Om de N348 veilig te kruisen, onderzoeken we of het mogelijk is om een brug of tunnel voor fietsers aan te leggen met hellingen. De hellingen naar een brug of tunnel zijn niet steil. Ook vermijden we scherpe bochten. Doordat auto's en fietsers niet het kruispunt delen, kan het verkeer vlotter doorrijden. 
De fietspaden verbreden we zo veel mogelijk tot 4 meter. Meer fietsers kunnen dan gelijktijdig over de weg en fietsers kunnen elkaar makkelijker inhalen. De weg is dan ook meer geschikt voor het sterk toenemend aantal e-bikes en speed pedelecs op de weg.
Wij plaatsen bewegwijzering die beter leesbaar is, waardoor iedere fietser niet meer hoeft te stoppen. 

In de winter is het tijdens de ochtend- en avondspits donker. Dan is het wel zo prettig als de fietsroutes goed verlicht zijn. We onderzoeken of we de verlichting kunnen dimmen of zelfs uit te laten tijdens de rustigere uren. Dat is duurzamer én beperkt het effect op dieren. We letten er op dat fietsers andere routes kunnen gebruiken wanneer de verlichting op de fietsroute is uitgeschakeld. 

Fietsen langs een drukke weg, zoals de N348, is minder gezond vanwege de uitstoot van gassen door het gemotoriseerd verkeer. Dit heeft invloed op de luchtkwaliteit. De aantrekkelijkheid en het gebruik van de route nemen we mee in de tracékeuze van de fietsroute. Hoe meer mensen de auto laten staan voor de fiets, hoe beter de luchtkwaliteit wordt voor inwoners langs en gebruikers van de N348. 

Bij het aanleggen of aanpassen van fietsroutes willen we gevoelige diersoorten zo min mogelijk verstoren. Denk bijvoorbeeld aan de nachtdieren. Daarom beperken we de kap van bomen en zijn we kritisch op het toepassen van verlichting. Het ontwerp van de fietsroutes mag geen barrière vormen in het leefgebied van dieren, bijvoorbeeld de knoflookpad, kamsalamander en ringslang. Ook moet er voldoende ruimte zijn voor de voortplantingswateren in de omgeving van Quatre-Bras. Of we goed omgaan met flora en fauna wordt getoetst in de ontheffingen die we (zeer waarschijnlijk) nodig hebben voor de aanleg van de fietsroute.

In landelijk gebied hebben we veel aandacht en zorg voor archeologische vondsten. Voor we met de aanleg starten, kijken we goed naar waar we die vondsten kunnen verwachten en hoe we zo min mogelijk hoeven te graven. Langs de N348 is al veel gegraven, bijvoorbeeld voor kabels en leidingen, en verwachten we ook minder vondsten aan te treffen.

We sluiten zoveel mogelijk aan op bestaande of historische structuren. Dit geeft een focus op bestaande wegen (en ruimte) of historische wegen die inmiddels verdwenen zijn. Zandwegen willen wij zoveel mogelijk bewaren vanwege de historische karakteristiek.

We overwegen langs de fietsroute informatieborden te plaatsen over archeologie, landschap en erfgoed om zo mensen ook meer bewust te maken van de historie en kwaliteit van het gebied waar ze door fietsen. 

Vooral in landelijk gebied langs de IJssel verwachten we (restanten van) explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Een gespecialiseerd bedrijf onderzoekt waar er mogelijk munitie en explosieven liggen. In de huidige situatie geven deze explosieven geen risico. Maar tijdens de aanleg kunnen graafwerkzaamheden of grote trillingen wel een risico geven. We laten het bedrijf dan verder onderzoek doen. 

Voortgang

Na de zomer van 2020 wordt duidelijk of de aanleg van een verbeterde fietsroute tussen Deventer, Epse,Gorssel, Eefde en Zutphen (F348) financieel haalbaar is.

Gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen en Provincie Gelderland werken samen aan de verbetering van deze fietsverbinding.